Luty w „Pro Publico Bono”

Koniec semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 pełen był różnorodnych wydarzeń. Staraliśmy się, by nie były one tylko uzupełnieniem wiedzy przedmiotowej z zakresu konstytucjonalizmu, ale przede wszystkim kontekstem współczesnych problemów prawnych. Jako Koło Naukowe niezmiennie stoimy na stanowisku, że badanie zakresu ochrony obywateli, jakie gwarantuje Konstytucja RP jest niekończącą się pracą – zarówno dla pokoleń nowych […]

Warsztaty dla studentów drugiego roku

W dniach 20 i 27 stycznia 2022 r. nasze koło naukowe we współpracy z ELSA Poznań zaangażowało się w organizację „Powtórki z prawa konstytucyjnego” dla studentów II roku przystępujących do egzaminów. W ramach „powtórek” odbyły się dwa spotkania warsztatowe, podczas których doktoranci Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM mgr Patryk Rejs i mgr Artur Pietruszka a […]

Zapraszamy na V edycję konferencji!

Serdecznie zapraszamy Państwa na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”! Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams 11 grudnia (sobota). Mamy zaszczyt poinformować, że tegoroczny wykład otwierający konferencję, zatytułowany „Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziego”, wygłosi prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, […]

Witamy nowych członków Koła Naukowego!

29 października odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych aktywnością w naszym Kole, podczas którego podsumowaliśmy naszą dotychczasową działalność oraz zarysowaliśmy plany na aktualny rok akademicki . Możemy z przyjemnością ogłosić, że do naszego grona dołączyło 5 nowych osób. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Kole będzie dla nowych członków i członkiń okazją do rozwoju […]

Seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”

11 października 2021 r. odbyło się seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”, organizowane w ramach współpracy Koła Naukowego z Zakładem Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu. Z powodu sytuacji epidemicznej wydarzenie zostało przeprowadzone na platformie MS Teams. Gośćmi spotkania prowadzonego przez prof. UAM dr. hab. Witolda Płowca byli prof. dr hab. […]

Powtórka z prawa konstytucyjnego

Zbliża się sesja egzaminacyjna. Dla studentów nie jest to łatwy czas, więc Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań wraz z Kołem Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono“ przygotowało dwa spotkania na platformie MS Teams, na których odbędzie się wielka powtórka z prawa konstytucyjnego.Pierwsze spotkanie z udziałem studentów II roku odbyło się w piątek 22 stycznia. Następne […]

Seminarium naukowe „Zgromadzenie w czasach zarazy”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono zaprasza na seminarium naukowe, dotyczące problematyki ograniczenia konstytucyjnej wolności zgromadzeń – „Zgromadzenie w czasach zarazy“. Przeprowadzi je mgr Patryk Rejs z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wolność zgromadzeń jest gwarantowana przez konstytucje szeregu państw demokratycznych, a także w wielu aktach […]

Harmonogram seminarium naukowego „Radiofonia i telewizja w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”

Prezentujemy harmonogram seminarium naukowego „Radiofonia i telewizja w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, które odbędzie się już w najbliższy czwartek (23 stycznia), o godz. 9:15 w sali 2.3 CIN (Al. Niepodległości 53) 🎥📺🎙📻📡 Wydział Prawa i Administracji UAM Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Akademicki Przegląd Prawa Wyborczego: „Współczesny status deputowanego”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu Akademicki Przegląd Prawa Wyborczego, którego celem jest omawianie ciekawych instytucji prawnych z zakresu prawa wyborczego. Pierwsze spotkanie odbędzie odbędzie się pod hasłem: „Współczesny status deputowanego”, a prelekcję popularnonaukową na ten temat wygłosi dr Anotni Rost z Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i […]

Seminarium naukowe „Radiofonia i telewizja w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” zaprasza wszystkie osoby, interesujące się publicznoprawnymi aspektami radiofonii i telewizji, do udziału w certyfikowanym seminarium naukowym pt.: „Radiofonia i telewizja w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Seminarium odbędzie się dnia 23 stycznia 2020 roku w godzinach 09:00 – 12:00, w Sali 2.3 Collegium Iuridicum Novum. W debacie publicznej, oscylującej […]