Monitoring Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu

16 sierpnia 2022 r. nasze Koło Naukowe przeprowadziło badanie budynku sądu rejonowego na ul. Młyńskiej pod kątem jego dostępności dla osób o zwiększonych potrzebach. Naszym zadaniem było zweryfikowanie zgodności tamtejszych rozwiązań architektonicznych z prawnymi standardami dostępności, np. czy odległość pomiędzy miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami a wejściem do sądu nie jest zbyt duża. Przeprowadzony […]

Wspomnienia z semestru letniego w „Pro Publico Bono”

W maju i w czerwcu osoby działające w „Pro Publico Bono” zmagały się nie tylko z sesją egzaminacyjną. Dla naszych członków i członkiń ostatnie tygodnie semestru letniego stanowiły okazję do rozwijania indywidualnych zainteresowań z obszaru prawa konstytucyjnego. 9 maja gościliśmy mec. Karolinę Gierdal – adwokatkę, członkinię Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Praw Człowieka przy […]

Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”

13 maja 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”. Spotkanie zostało przeprowadzone w sali nr 4.14. w Collegium Iuridicum Novum. Przewodniczącą zebrania była Anna Rucińska. W trakcie zebrania dotychczasowy Prezes Koła – Jan Denka – przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu. Następnie członkowie Koła uczestniczyli w 2 głosowaniach – […]

Szkolenie z metodologii monitoringu prawa

23 kwietnia 2022 roku odbyło się szkolenie z metodologii monitoringu prawa, stanowiące pierwszą część projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, którego celem jest zbadanie wybranych budynków polskich sądów pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.  Cały projekt organizuje Fundacja Court Watch Polska. Zajmuje się ona nadzorowaniem funkcjonowania sądów, a także działalnością edukacyjną w zakresie […]

Luty w „Pro Publico Bono”

Koniec semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022 pełen był różnorodnych wydarzeń. Staraliśmy się, by nie były one tylko uzupełnieniem wiedzy przedmiotowej z zakresu konstytucjonalizmu, ale przede wszystkim kontekstem współczesnych problemów prawnych. Jako Koło Naukowe niezmiennie stoimy na stanowisku, że badanie zakresu ochrony obywateli, jakie gwarantuje Konstytucja RP jest niekończącą się pracą – zarówno dla pokoleń nowych […]

Warsztaty dla studentów drugiego roku

W dniach 20 i 27 stycznia 2022 r. nasze koło naukowe we współpracy z ELSA Poznań zaangażowało się w organizację „Powtórki z prawa konstytucyjnego” dla studentów II roku przystępujących do egzaminów. W ramach „powtórek” odbyły się dwa spotkania warsztatowe, podczas których doktoranci Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM mgr Patryk Rejs i mgr Artur Pietruszka a […]

Zapraszamy na V edycję konferencji!

Serdecznie zapraszamy Państwa na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”! Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams 11 grudnia (sobota). Mamy zaszczyt poinformować, że tegoroczny wykład otwierający konferencję, zatytułowany „Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziego”, wygłosi prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, […]

Witamy nowych członków Koła Naukowego!

29 października odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla osób zainteresowanych aktywnością w naszym Kole, podczas którego podsumowaliśmy naszą dotychczasową działalność oraz zarysowaliśmy plany na aktualny rok akademicki . Możemy z przyjemnością ogłosić, że do naszego grona dołączyło 5 nowych osób. Mamy nadzieję, że czas spędzony w Kole będzie dla nowych członków i członkiń okazją do rozwoju […]

Seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”

11 października 2021 r. odbyło się seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”, organizowane w ramach współpracy Koła Naukowego z Zakładem Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu. Z powodu sytuacji epidemicznej wydarzenie zostało przeprowadzone na platformie MS Teams. Gośćmi spotkania prowadzonego przez prof. UAM dr. hab. Witolda Płowca byli prof. dr hab. […]

Powtórka z prawa konstytucyjnego

Zbliża się sesja egzaminacyjna. Dla studentów nie jest to łatwy czas, więc Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań wraz z Kołem Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono“ przygotowało dwa spotkania na platformie MS Teams, na których odbędzie się wielka powtórka z prawa konstytucyjnego.Pierwsze spotkanie z udziałem studentów II roku odbyło się w piątek 22 stycznia. Następne […]