O Kole

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” powstało
w październiku 2003 roku z inicjatywy:

  • Marcina Kucharskiego
  • Moniki Bresińskiej
  • Pawła N. Strzeleckiego
  • Anny Lis
  • Adama Jaskulskiego
  • Andrzeja Goca

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono skupia studentów zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prawem konstytucyjnym, ustrojem państwa oraz prawami człowieka. Od 2003 roku wspólnie pogłębiamy wiedzę,  spotykamy się z najciekawszymi postaciami świata prawniczego, organizujemy konferencje i seminaria naukowe, konkursy prawa konstytucyjnego oraz spotkania dyskusyjne. Współpracujemy z Zakładem Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, działając pod opieką naukową kierownika Zakładu, prof. UAM dr. hab. Witolda Płowca.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.