Opiekunowie naukowi

prof. nzw. dr hab. Hanna Suchocka

Doktor habilitowana nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM. W latach 1992–1993 prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim, w latach 1980–1985 i 1989–1991 posłanka na Sejm PRL VIII kadencji i na Sejm kontraktowy oraz w latach 1991–2001 na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2015–2016 pierwsza wiceprzewodnicząca komisji weneckiej, a od 2016 honorowa przewodnicząca. Dama Orderu Orła Białego.


prof. zw. dr hab. Zdzisław Kędzia

Profesor nauk prawnych.  W latach 1973-2006 był pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Prawnych PAN, a do 1991 dyrektorem Poznańskiego Centrum Praw Człowieka. Pełnił m. in. funkcję eksperta ds. praw człowieka i prawa konstytucyjnego podczas obrad Okrągłego Stołu oraz doradcy rzecznika praw obywatelskich (1987-1991). W latach 1991-1994 był członkiem zastępczym Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. W biurze Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka w Genewie pełnił funkcje starszego doradcy (1994-1999) oraz dyrektora ds. badań i rozwoju (1999-2005). W latach 2012-2014 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych ONZ. W 2016 został wybrany na prezydenta Europejskiego Międzyuniwersyteckiego Centrum Praw Człowieka i Demokratyzacji.


Pozostali opiekunowie Koła z ramienia Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM:

dr Agata Hauser,

dr Witold Płowiecdr Antoni Rost,  

mgr Remigiusz Chęciński,