Nabór artykułów | ZNPK

Poznań, 18 września 2018 r. Szanowni Państwo, redakcja „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (ISSN – 2299-498X) ogłasza nabór artykułów do numeru jedenastego. ZNPK to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, publikowane od 2012 roku. Naszym celem jest przedstawianie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo jest wydawane w wersji elektronicznej przez Koło Naukowe […]

Zmarła Pani Profesor Teresa Rabska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 sierpnia 2018 r. zmarła Pani Profesor Teresa Rabska Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtwórczyni dziedziny publicznego prawa gospodarczego, wybitna przedstawicielka poznańskiej szkoły administratywistów, redaktor naczelna „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (2003-2018). Osoba niezwykle zasłużona dla odbudowy polskiej samorządności oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, wychowawczyni wielu […]

Spotkanie z RPO | 22 V 2018

We wtorek 22 maja, zwycięzcy pierwszej edycji Turnieju Konstytucyjnego wspólnie z członkami naszego Koła odwiedzili Warszawę. Wśród atrakcji, które czekały na nich tego dnia były m.in. odwiedziny w Sąd Najwyższy, gdzie poznali jego 100-letnią historię, zwiedzili budynek poznając charakterystyczną architekturę oraz podziwiali panoramę Warszawy z dachu budynku, gdzie znajdują się ogrody. Następnie uczestnicy wyjazdu spotkali […]

Obywatelski Monitoring Sądów | Szkolenie

Chcesz wziąć udział w projekcie badawczym o skali ogólnopolskiej? Chcesz przekonać się jak na prawdę działają sądy i zdobyć wiedzę przydatną w praktyce? Chcesz mieć pozytywny wpływ na przemiany w polskim wymiarze sprawiedliwości? Zostań jednym z kilkuset obserwatorów rozpraw sądowych Fundacji Court Watch Polska w ramach programu „Obywatelski Monitoring Sądów”! Aby zostać wolontariuszem Fundacji lub […]

Seminarium „Podobieństwa i różnice w systemach konstytucyjnych między krajami Europy i Ameryki Łacińskiej” | 27 IV 2018

Studenckie Koło Naukowe Prawa Latynoamerykańskiego UWr oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Podobieństwa i różnice w systemach konstytucyjnych między krajami Europy i Ameryki Łacińskiej”. Podczas seminarium zajmiemy się między innymi komparatystyką systemów konstytucyjnych. Swoją obecnością zaszczyci nas dr Jakub Żurek z Instytutu Nauk […]

Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania – 10 IV 2018 | Harmonogram

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania 10 kwietnia 2018 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Collegium Iuridicum Novum –  al. Niepodległości 53, Poznań (Auditorium Maximum) Od 08:30 Rejestracja uczestników 09:00-09:05 Otwarcie konferencji   PANEL I: DYSKRYMINACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 09:05-10:45 09:05-09:35 Dr Julia Wojnowska-Radzińska (Uniwersytet im.  Adama  Mickiewicza w Poznaniu) […]

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania” | 10 IV 2018

Sekcja Praw Człowieka KN Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” wraz z KN Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” mają zaszczyt zaprosić na pierwszą organizowaną wspólnie ogólnopolską konferencję naukową. Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – al. Niepodległości 53, Poznań. Stale wzrastająca w Polsce liczba […]