Nabór abstraktów na VI OKN „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

Uroczyście chcemy ogłosić otwarcie naboru abstraktów na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”

Termin: 20 listopada 2022 r.
Formularz zgłoszeniowy abstraktów: shorturl.at/nMTVW

Tegoroczna edycja odbywa się w okolicznościach wyjątkowych. 24 lutego 2022 r. Federacja Rosyjska dokonała zbrojnej napaści na terytorium Ukrainy. Na obszarach okupowanych od ponad dziewięciu miesięcy odnotowywane są liczne przypadki naruszeń praw człowieka. Istnieją dowody potwierdzające, że za wschodnią granicą Polski wojska rosyjskie dopuszczają się zbrodni wojennych. Działania te są konsekwentnie i jednomyślnie potępiane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Należy wyraźnie podkreślić, że wywołana przez Rosję wojna stanowi dla Europy najpoważniejszą zbrodnię przeciwko pokojowi od czasu konfliktów zbrojnych na Półwyspie Bałkańskim.

Mając na względzie, że 10 grudnia został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Dniem Praw Człowieka, jako społeczność akademicka chcielibyśmy stworzyć podczas konferencji przestrzeń do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami związanymi z trwającą wojną. Do udziału czynnego zapraszamy studentów/studentki, doktorantów/doktorantki prawa, a także innych dyscyplin naukowych.
Proponujemy następujące obszary tematyczne:
1) Zbrodnia ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne, zbrodnia agresji,
2) Status prawny cudzoziemców i cudzoziemek w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej,
3) Ograniczenia praw człowieka w stanach nadzwyczajnych.
Zachęcamy również do podejmowania zagadnień wykraczających poza wskazane obszary tematyczne. Osoby zainteresowane udziałem czynnym prosimy o przesyłanie abstraktów za pośrednictwem formularza do 20 listopada 2022 r. Długość tekstu powinna wynosić 1500-2000 znaków ze spacjami.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do selekcji abstraktów. Udział w konferencji (zarówno czynny jak i bierny) jest bezpłatny.

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem ppb@amu.edu.pl