Informacja o I etapie Wydziałowego Konkursu Prawa Konstytucyjnego w semestrze letnim

Chcemy ogłosić wszem i wobec, iż 24 maja (tj. środa) o godz. 18:30 odbędzie się I etap Wydziałowego Konkursu Prawa Konstytucyjnego. Regulamin wydarzenia pozostaje w opracowaniu w związku z nowym programem nauczania na naszym Uniwersytecie. Udział w konkursie mogą wziąć studenci I roku prawa, studiujący zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Więcej informacji wkrótce!