Prelekcja „Czy warto sięgnąć po konstytucje innych państw?” + spotkanie rekrutacyjne

✔ Serdecznie zapraszamy na prelekcję, którą poprowadzi mgr Adam Marciniak, doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Połączyliśmy ją ze spotkaniem rekrutacyjnym do KN Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członkostwem 😁
✔ Tematem prelekcji będzie wprowadzenie do komparatystyki prawniczej, czyli nauki polegającej na badaniu podobieństw i odmienności prawa poszczególnych państw. Omówimy tę dziedzinę nauki w kontekście prawa konstytucyjnego. Głównym celem spotkania będzie odpowiedź na następujące pytania:
– Czy warto analizować obce systemy prawne?
– Czy mogą one stanowić inspirację dla polskiego ustawodawcy?
✔ Prelekcja odbędzie się w piątek 27 października o godz. 16:00 w Collegium Iuridicum Novum w sali 4.14. Mamy nadzieję, że będziecie z nami 😎