Władze Sekcji

Kadencja w roku akademickim 2016/2017

Magdalena Dzwoniarek – Przewodnicząca

Kadencja w roku akademickim 2017/2018

Magdalena Dzwoniarek – Przewodnicząca

Kadencja w roku akademickim 2018/2019

Magdalena Dzwoniarek – Przewodnicząca

Kadencja w roku akademickim 2019/2020

Jacek Andrzej Szczyt – Przewodniczący

Kadencja w roku akademickim 2020/2021

Jan Denka – Przewodniczący