Sekcja

Działalność rozpoczęliśmy w maju 2016 roku, z potrzeby rozmowy o równym traktowaniu i ochronie podstawowych praw. Jesteśmy grupą studentek i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, organizujemy spotkania, debaty, seminaria naukowe i wiele więcej. Działamy w ramach Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono, którego opiekunem naukowym jest prof. UAM dr hab. Witold Płowiec, kierownik Zakładu Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, która rokrocznie odbywa się w Dniu Praw Człowieka w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM.

Celebrując coroczny Dzień Praw Człowieka (ustanowiony przez ONZ, a obchodzony 10 grudnia), pragniemy kontynuować dialog na temat rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z jej realizacją oraz ochrony praw człowieka, a także jednostkowych i systemowych przypadków ich łamania. Konferencja od początku ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszamy zarówno studentów/studentki oraz doktorantów/doktorantki w szczególności w dziedzinie nauk prawnych, społecznych, humanistycznych, medycznych i ekonomicznych.

Obszary tematyczne, którymi zajmowali się w ostatnich latach nasi prelegenci to przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach, prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka, prawa człowieka a prawo pracy, tendencje nacjonalistyczne a prawa człowieka, prawa mniejszości, w szczególności mniejszości etnicznych, prawa osób LGBT+, prawa człowieka w medycynie, prawa człowieka a nowe technologie, ochrona praw człowieka w różnych zakątkach świata ze szczególnym uwzględnieniem wymuszonych zaginięć.

W ciągu ostatnich dwóch edycji organizowanych pod patronatem władz naszej uczelni oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, gościliśmy ponad stu prelegentów, ekspertów i organizatorów wydarzeń towarzyszących, takich jak Maraton Pisania Listów Amnesty International. Nasi prelegenci i eksperci reprezentowali dwadzieścia wiodących ośrodków naukowych z Polski i pięć z zagranicy, od Paryża po Szanghaj.

Wspierali nas nadto: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Amnesty International Polska.

Cykl Spotkania z prawem

W towarzystwie ekspertek i ekspertów, zaproszonych gości z różnych dziedzin życia społecznego, dyskutujemy o najróżniejszych zagadnieniach z zakresu polityki prawa, socjologii prawa oraz teorii. Spotkania odbywają się co miesiąc w formie seminariów w budynku Collegium Iuridicum Novum.

We współpracy z zespołem dziekańskim oraz pracownikami Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM organizujemy także seminaria dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących.

Współorganizujemy: Dni Antydyskryminacji

Dni Antydyskryminacji to tydzień poświęcony tematyce dyskryminacji i wykluczeń, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte oraz projekcje filmów, a także pokazy artystyczne. W ramach Dni Antydyskryminacji odbywa się również Ogólnopolska Interdyscyplinarna Ekspercka Konferencja Naukowa pt. „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”, która przyciąga nie tylko naukowców z Polski, lecz również praktyków i artystów działających na rzecz wkluczania wykluczonych i narażonych na wykluczenie oraz promowania postaw antydyskryminacyjnych. Dwudniowym finałem, a tym samym podsumowaniem całego tygodnia jest Żywa Biblioteka.

Głównymi celami Dni Antydyskryminacji jest skuteczne zastępowanie stereotypów rzetelną wiedzą, tworzenie bezpiecznej, inkluzywnej przestrzeni do dyskusji na tematy związane z prawami człowieka, zgłębienia wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz edukowanie na temat prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Współorganizujemy: Żywą Bibliotekę

Żywa Biblioteka umożliwia Czytelniczkom i Czytelnikom nieformalny kontakt z osobami, z którymi na co dzień nie mają okazji szczerze porozmawiać; z przedstawicielkami i przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją – Żywymi Książkami.

Każda Czytelniczka lub Czytelnik, która/y tego wieczora przybędzie do Biblioteki, otrzyma swoją kartę biblioteczną i będzie mogła/mógł wybrać z listy dostępnych Książek tą, która ją/jego interesuje. Wolontariusz/ka przyprowadza Książkę do Czytelnika i zaprasza obie osoby do stolika, przy którym będą prowadzić rozmowę. Rozmowa trwa max. 30 minut – po upływie tego czasu Książka udaje się na kolejną rozmowę, a Czytelniczka/Czytelnik może wybrać dla siebie kolejną Książkę. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, w szczególności spotkanie z Żywą Książką, odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze, w przestrzeni bezpiecznej dla wszystkich zainteresowanych osób.

W 2004 roku Żywą Bibliotekę uznano za oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka i dzięki pierwszemu podręcznikowi wydanemu przez Radę Europy rozprzestrzeniła się ona na kilkanaście krajów, a obecnie realizowana jest w ponad siedemdziesięciu. Nad Żywą Biblioteką czuwa, oraz dba o jej jakość, Human Library Organization.

Przyjdź. Rozmawiaj. Czytaj. Zmierz się ze stereotypami twarzą w twarz.