Spotkanie „Human Rights and Resistance in Mobile Law’’

Działalność naukowa w niedawno rozpoczętym roku akademickim zainaugurowaliśmy uczestnictwem w wykładzie gościnnym pani prof. Magdaleny Kmak, który odbył się 5 października 2022 r. Wykład organizowało Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN, a jego temat brzmiał: ,,Human Rights and Resistance in Mobile Law’’. Spotkanie odbyło się stacjonarnie w siedzibie Centrum, a także na platformie Zoom.

Pani prof. Kmak oparła wystąpienie na głównych wątkach swojej pracy naukowej na Åbo Akademi w Turku (Finlandia): prawie międzynarodowym, z uwzględnieniem prawa migracyjnego i ich społecznego oddziaływania.

Wykład był podzielony na kilka części: aksjologię prawa migracyjnego, w tym ontology of movement i koncepcję mobility justice, następnie opisana została próba definicji Mobile Law – główną część jednak zajęły tytułowe wątki, tj. jakość regulacji dot. praw człowieka w prawie migracyjnym, w tym przede wszystkim podniesiony został aspekt podmiotowości osób migrujących.

Po wykładzie nastąpiła dyskusja, prowadzona w języku angielskim i polskim w formie stacjonarnej i online, w której aktywny udział brali, m.in.: ,obecni na spotkaniu: dr Łukasz Szoszkiewicz i prof. Witold Klaus, a także członkowie, w tym Zarząd, naszego Koła.

Spotkanie koordynowała Kierowniczka PHRC, pani dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska. Całe wydarzenie odbyło się w przyjaznej atmosferze, a rozmowa z panią prof. Kmak zmotywowała nas, członków PPB, do kontynuowania pracy naukowej i podjęcia tematu gwarancji praw człowieka w prawie międzynarodowym w przyszłych przedsięwzięciach Koła.

Nie zapominajmy o najważniejszym: wykład odbył się w czasie wciąż trwającej wojny w Ukrainie. Znajomość prawa migracyjnego, w tym ryzyk dla zagwarantowanej prawem międzynarodowym ochrony osób przemieszczających się, jest teraz szczególnie ważna. Pozostańmy solidarni. Uczmy się, jak skutecznie pomóc.