Warsztaty dla studentów drugiego roku

W dniach 20 i 27 stycznia 2022 r. nasze koło naukowe we współpracy z ELSA Poznań zaangażowało się w organizację „Powtórki z prawa konstytucyjnego” dla studentów II roku przystępujących do egzaminów.

W ramach „powtórek” odbyły się dwa spotkania warsztatowe, podczas których doktoranci Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM mgr Patryk Rejs i mgr Artur Pietruszka a także członkowie naszego koła Krzysztof Stryjniak i Jan Minksztym omówili i wyjaśnili najważniejsze zagadnienia egzaminacyjne. Były to m.in.:

– organy konstytucyjne państwa i ich kompetencje,

– teoretyczne i filozoficzne podstawy prawa konstytucyjnego,

– historia polskich ustaw zasadniczych,

– zasada trójpodziału władzy w Konstytucji RP.

Z doświadczenia wiemy, że takie wydarzenia wzmacniają poczucie solidarności studenckiej oraz przyczyniają się do promocji zagadnień związanych z prawem konstytucyjnym wśród młodszych studentów. Na następnej powtórce z pewnością widzimy się za rok!

[Jan Minksztym]