Zapraszamy na V edycję konferencji!

Serdecznie zapraszamy Państwa na V Ogólnopolską Konferencję Naukową „Współczesne problemy ochrony praw człowieka: Prawo do rzetelnego procesu sądowego”!

Wydarzenie zostanie przeprowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams 11 grudnia (sobota). Mamy zaszczyt poinformować, że tegoroczny wykład otwierający konferencję, zatytułowany „Niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziego”, wygłosi prof. Piotr Tuleja, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ. 

Poniżej udostępniamy link z prośbą o rejestrację Państwa uczestnictwa (uczestnictwo bierne): https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdKMAwcFW7icS…/viewform

Motyw przewodni tegorocznej edycji konferencji stanowić będzie „prawo do rzetelnego procesu sądowego”, którego gwarancją w polskim porządku prawnym jest art. 45 Konstytucji RP. Prawo jednostki do „niezależnego i bezstronnego sądu” zostało wyrażone już w art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 roku. Współcześnie uznawane jest za jeden z podstawowych elementów demokratycznego państwa prawnego. Koncepcja prawa do rzetelnej procedury sądowej rozwijana jest również nieustannie w orzecznictwie ETPCz opartym na art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Można pokusić się jednak o stwierdzenie, że rzeczone przyrodzone i niezbywalne prawo nie doczekało się nadal pełnej realizacji. Organizacje pozarządowe działające w Polsce i w innych państwach wskazują m.in. na liczne przypadki naruszeń gwarancji procesowych stron, niedopuszczalne ingerencje w niezawisłość sędziowską oraz przewlekłość postępowań. 

Jako organizatorzy chcielibyśmy, aby powyższa problematyka stała się przedmiotem szerokiej dyskusji naukowej w ramach tegorocznej konferencji. 

Informujemy, że termin na przesyłanie zgłoszeń dla uczestników czynnych upłynął 21 listopada. Ocena merytoryczna Państwa propozycji będzie przeprowadzana przez pracowników naukowych Zakładu Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów w przypadku dużej liczby otrzymanych zgłoszeń.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ppb@amu.edu.pl.

Wydarzenie organizowane jest w ramach współpracy Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” z Zakładem Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu.