Warsztaty dla studentów drugiego roku

W dniach 20 i 27 stycznia 2022 r. nasze koło naukowe we współpracy z ELSA Poznań zaangażowało się w organizację „Powtórki z prawa konstytucyjnego” dla studentów II roku przystępujących do egzaminów. W ramach „powtórek” odbyły się dwa spotkania warsztatowe, podczas których doktoranci Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM mgr Patryk Rejs i mgr Artur Pietruszka a […]