Seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”

11 października 2021 r. odbyło się seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”, organizowane w ramach współpracy Koła Naukowego z Zakładem Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu.

Z powodu sytuacji epidemicznej wydarzenie zostało przeprowadzone na platformie MS Teams. Gośćmi spotkania prowadzonego przez prof. UAM dr. hab. Witolda Płowca byli prof. dr hab. Irena Rzeplińska (Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym, Instytut Nauk Prawnych PAN), Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. UW dr hab. Marcin Wiącek (Zakład Praw Człowieka WPiA UW), Ewa Ostaszewska-Żuk (Helsińska Fundacja Praw Człowieka), oraz dr Marcin Princ (Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UAM).  

Podczas swoich wystąpień eksperci poruszyli szereg istotnych zagadnień, w szczególności: historyczno-polityczne uwarunkowania obecnego kryzysu humanitarnego, możliwe reakcje państw członkowskich Unii Europejskiej, działalność organizacji pozarządowych na granicy polsko-białoruskiej oraz procedury udzielania ochrony prawnej cudzoziemcom.

Omówiono również kwestię tego, czy prawo polskie znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy cudzoziemcy nie przekroczyli jeszcze polskiej granicy. 

Podczas spotkania pojawiły się liczne pytania do ekspertów dotyczące zarówno aspektów prawnych obecnej sytuacji jak i aktualnych niepokojów społecznych. Za wszystkie głosy w dyskusji serdecznie dziękujemy i zapraszamy Państwa na kolejne wydarzenia!