Wspomnienia z semestru letniego w „Pro Publico Bono”

W maju i w czerwcu osoby działające w „Pro Publico Bono” zmagały się nie tylko z sesją egzaminacyjną. Dla naszych członków i członkiń ostatnie tygodnie semestru letniego stanowiły okazję do rozwijania indywidualnych zainteresowań z obszaru prawa konstytucyjnego.

9 maja gościliśmy mec. Karolinę Gierdal – adwokatkę, członkinię Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Praktyka mec. Gierdal w znacznej mierze opiera się na udzielaniu pomocy prawnej osobom dyskryminowanym (jest pełnomocniczką w wielu sprawach związanych z obroną praw osób LGBT+ m.in. przed Sądem Najwyższym w sprawie „Drukarza z Łodzi”). Współpracuje ze stowarzyszeniem Lambda Warszawa, Miłość Nie Wyklucza, Fundacją Feminoteka oraz Sex Work Polska.

Pani Mecenas przeprowadziła warsztaty dotyczące praw, jakie przysługują osobie zatrzymanej. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się o licznych problemach, z jakimi adwokaci spotykają się w praktyce działania organów ścigania. Rozmawialiśmy także o orzecznictwie sądów karnych oraz o systemowych naruszeniach praw człowieka w Polsce.

2 czerwca delegacja naszego Koła zadebiutowała na XXV Festiwalu Nauki i Sztuki na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Jan Denka oraz Jakub Drab wygłosili prelekcję zatytułowaną „Wolność wypowiedzi a ochrona czci i dobrego imienia osób sprawujących funkcje publiczne”, podczas której zwrócili uwagę m.in. na problemy związane z wykładnią art. 54 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Członkowie Koła przedstawili także charakterystykę zjawiska SLAPP (Strategic lawsuit against public participation), problematyką cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych oraz strukturę przestępstw popełnianych przez wypowiedź.

8 czerwca zespół badawczy utworzony w ramach Koła spotkał się z mgr Zofią Branicką – naszą mentorką w projekcie Fundacji Court Watch Polska „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”. Inicjatywa ta finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zadaniem naszych członków będzie szczegółowe zbadanie jednego z poznańskich sądów pod względem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Wizytację w sądzie planujemy przeprowadzić w sierpniu, dlatego czas wakacyjny z pewnością nie będzie dla nas wolny od kolejnych możliwości pogłębiania rozwoju naukowego!