Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”

13 maja 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”. Spotkanie zostało przeprowadzone w sali nr 4.14. w Collegium Iuridicum Novum. Przewodniczącą zebrania była Anna Rucińska. W trakcie zebrania dotychczasowy Prezes Koła – Jan Denka – przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu. Następnie członkowie Koła uczestniczyli w 2 głosowaniach – […]

Szkolenie z metodologii monitoringu prawa

23 kwietnia 2022 roku odbyło się szkolenie z metodologii monitoringu prawa, stanowiące pierwszą część projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, którego celem jest zbadanie wybranych budynków polskich sądów pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.  Cały projekt organizuje Fundacja Court Watch Polska. Zajmuje się ona nadzorowaniem funkcjonowania sądów, a także działalnością edukacyjną w zakresie […]