Szkolenie z metodologii monitoringu prawa

23 kwietnia 2022 roku odbyło się szkolenie z metodologii monitoringu prawa, stanowiące pierwszą część projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, którego celem jest zbadanie wybranych budynków polskich sądów pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach.  Cały projekt organizuje Fundacja Court Watch Polska. Zajmuje się ona nadzorowaniem funkcjonowania sądów, a także działalnością edukacyjną w zakresie […]