Votum separatum prof. Pyziak-Szafnickiej

Dotyczy wyroku TK w sprawie zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej (Sygn. akt K 2/15). „Chociaż 15 lutego zapadło postanowienie odmawiające uwzględnienia wniosku RPO (…), w rzeczywistości ze względu na skład Trybunału, w którym postanowienie to zostało podjęte, nie może być ono uznane za wiążące prawnie” – oceniła Pyziak-Szafnicka w swym […]

RPO o statusie sędziów TK wybranych przez Sejm VIII kadencji

Komunikat RPO przed rozstrzygnięciem TK w sprawie edukacji przedszkolnej dzieci pracowników służby zagranicznej 23 lutego o godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny ma ogłosić orzeczenie w sprawie zainicjowanej wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich a dotyczącej zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej (sygn. akt K 2/15). 10 lutego 2017 r. Rzecznik zwrócił się do TK z […]

Relacje Państwo-Kościół w Polsce po 1989 roku

Członkowie Koła Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” nie zwalniają tempa i pragną zaprosić na swoje kolejne wydarzenie. Tym razem będzie to seminarium naukowe na temat: „Relacje Państwo-Kościół w Polsce po 1989 roku”. Problem stosunków między tymi dwoma instytucjami jest stale obecny w życiu publicznym i często wywołuje kontrowersje. Organizatorzy pragną skupić się na następujących kwestiach: […]

Ważny wyrok NSA

Zwłoka w publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania sądowego. W sprawie II FSK 1974/16 skarżąca spółka wniosła o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA ze względu na orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny w dniu 28 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 31/14 o niezgodności z […]

Patronat Rektora UAM

Mamy zaszczyt poinformować, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Prof. nzw. dr hab. Andrzej Lesicki, objął patronatem honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową „Egzekutywa a polityka zagraniczna Polski” . Ponadto przypominamy, że na przesłanie abstraktu pozostało już mniej niż dwa tygodnie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Egzekutywa a polityka zagraniczna Polski”

  Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” ma zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt „Egzekutywa a polityka zagraniczna Polski”. Konferencja odbędzie się 10 marca 2017 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem konferencji będzie przybliżenie zagadnienia wpływu władzy wykonawczej na prowadzoną politykę zagraniczną państwa. W polskiej historii kilkukrotnie […]

Debata oksfordzka na temat związków partnerskich w Polsce

Dnia 15 grudnia w sali XVII Collegium Minus odbyło się kolejne wydarzenie organizowane przez nasze Koło. Tym razem była to debata oksfordzka na temat związków partnerskich w Polsce. Teza debaty brzmiała Ta izba jest za legalizacją związków partnerskich w Polsce. Obrońcami tezy był zespół w składzie: Dominika Siwek, Patryk Maćkowiak, Jacek Szczytko, Krzysztof Dziadosz i […]

Zapraszamy na seminarium naukowe pt. „Wybory prezydenckie w USA”!

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” gorąco zaprasza do udziału w seminarium naukowym dotyczącym nadchodzących wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Clinton czy Trump? W oczekiwaniu na rezultat wyborów, podyskutujemy zarówno o obecnych kandydatach, jak i postaramy się przybliżyć realia prezydenckie w USA. Seminarium odbędzie się 8 listopada 2016 r. w sali Auditorium Maximum, Wydział […]