Harmonogram III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” | 7 XII 2019

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, która odbywa się w tym roku między innymi pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wykład Lemkinowski stanowiący wyróżnienie studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Prawa Konstytucyjnego oraz Sekcji Praw Człowieka dla najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa, zajmujących się w swej pracy prawami człowieka, wygłosi wybitny filozof prawa, profesor Jerzy Zajadło z Uniwersytetu Gdańskiego.

Swoje referaty wygłosi w tym roku siedemnastu prelegentów, studentów i doktorantów Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także pracownicy Poznańskiego Centrum Praw Człowieka INP PAN oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.