Seminarium naukowe – unijne a krajowe standardy praw człowieka

Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” serdecznie zapraszają na otwarte seminarium naukowe, dotyczące problematyki opisanej przez dr. Władysława Jóźwickiego w dystertacji doktorskiej pt. „Ochrona wyższego niż unijny konstytucyjnego standardu prawa jednostki i tożsamości konstytucyjnej RP. Trybunał Konstytucyjny a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej: ku sekwencji a nie hierarchii orzekania”.

Punktem wyjścia w dyskusji będzie wyrok TK w sprawie SK 45/09, a następnie zaproponowane w książce podejście do relacji pomiędzy TK a TSUE i pomiędzy prawem polskim i unijnym w kwestii potencjalnych kolizji unijnych i krajowych standardów praw człowieka.

Cała książka dr. Władysława Jóźwickiego dostępna jest on-line, bez żadnych opłat, pod adresem: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/24985