Harmonogram III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” | 7 XII 2019

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”, która odbywa się w tym roku między innymi pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich. Wykład Lemkinowski stanowiący wyróżnienie studentów zrzeszonych w Kole Naukowym Prawa Konstytucyjnego oraz Sekcji Praw Człowieka dla najwybitniejszych przedstawicieli nauki prawa, zajmujących się w swej pracy prawami […]

Wykład Lemkinkowski 2019: Profesor Jerzy Zajadło

Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, znakomity prawnik, filozof i naukowiec, jest specjalistą w zakresie teorii i filozofii prawa. Od początku swojej zawodowej drogi jest związany z Uniwersytetem Gdańskim, obecnie jest kierownikiem  Katedry Teorii i Filozofii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także kierownikiem Studiów Doktoranckich w zakresie prawa. Bogaty dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 300 naukowych publikacji, w tym  monografii, artykułów, […]

Szkolenie dla przyszłych obserwatorów rozpraw sądowych

Chcesz wziąć udział w projekcie badawczym o skali ogólnopolskiej? Chcesz przekonać się jak naprawdę działają sądy i zdobyć wiedzę przydatną w praktyce? Chcesz mieć pozytywny wpływ na przemiany w polskim wymiarze sprawiedliwości? Zostań jednym z kilkuset obserwatorów rozpraw sądowych Fundacji Court Watch Polska w ramach programu „Obywatelski Monitoring Sądów”! Aby zostać wolontariuszem Fundacji lub odbyć […]