Szkolenie „Poznaj swoje prawa”

Chcesz wziąć udział w projekcie o skali ogólnopolskiej i odczuwasz potrzebę włączenia się w pozytywne przemiany w polskim wymiarze sprawiedliwości? Przyjdź na szkolenie!
Zostań Obserwatorem Fundacji Court Watch i bierz udział w rozprawach sądowych, monitoruj ich przebieg i przekazuj Fundacji wyniki swoich obserwacji. W całej Polsce szkolimy osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewniamy im formularze obserwacji oraz dostęp do panelu na stronie internetowej, który umożliwia wprowadzanie danych z obserwacji on-line.
Dowiedz się także jak skutecznie korzystać z konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz zaskarżyć jego ograniczenia. Jeśli nie chcesz polegać na plotkach, fake-newsach i w związku z tym chcesz poznać sposoby na poszukiwanie rzetelnych informacji niezbędnych do Twojej działalności społecznej, ochrony praw człowieka i obywatela, rozwoju start-up’u to czas spędzony z nami będzie znakomitym wyborem. Naucz się praktycznych, podstawowych zasad, które pozwolą Ci uniknąć pułapek dostępu do informacji publicznej w Polsce.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy na stronie:
https://courtwatch.pl/wolontariat/zapisy/
Miejsce: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Al. Niepodległości 53, sala delta
Data: środa, 13.11.2019 r.
W godz.: 15:00 – 18:00.

UWAGA! Fundacja umożliwia realizację PRAKTYK STUDENCKICH poprzez udział w programie „Obywatelskiego Monitoringu Sądów”.
Z a p r a s z a m y wszystkich chcących się zaangażować.