Szkolenie „Poznaj swoje prawa”

Chcesz wziąć udział w projekcie o skali ogólnopolskiej i odczuwasz potrzebę włączenia się w pozytywne przemiany w polskim wymiarze sprawiedliwości? Przyjdź na szkolenie!Zostań Obserwatorem Fundacji Court Watch i bierz udział w rozprawach sądowych, monitoruj ich przebieg i przekazuj Fundacji wyniki swoich obserwacji. W całej Polsce szkolimy osoby chcące zostać Obserwatorami, a także zapewniamy im formularze […]