Biuletyn informacyjny The V4 Human Rights Review

🔸Informujemy, że Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu wraz z Czeskim Centrum Praw Człowieka i Demokracji, Eötvös Loránd University (Węgry) i Comenius University w Bratysławie (Słowacja) uczestniczy w projekcie mającym na celu propagowanie wiedzy na temat praw człowieka, demokracji i rządów prawa w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4). 🔹W ramach tego projektu […]