Spotkanie rekrutacyjne KNPK „Pro Publico Bono” w roku akademickim 2019/2020

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” wraz z Sekcją Praw Człowieka im. Rafała Lemkina zaprasza wszystkich studentów do udziału w tegorocznym spotkaniu rekrutacyjnym. Podczas niego zostanie zaprezentowany plan działalności Koła i Sekcji na rok akademicki 2019/2020 oraz będzie możliwość zapisania się do Koła lub Sekcji. Jeśli jesteś ciekawy/-a tego, kim jesteśmy, jakie projekty naukowe […]

Wydłużony nabór artykułów | ZNPK

Szanowni Państwo, w związku z licznymi prośbami o wydłużenie terminu naboru artykułów, redakcja „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego” zadecydowała o wydłużeniu terminu do 15 czerwca. Z wyrazami szacunku Komitet Redakcyjny ZNPK

Nabór artykułów | ZNPK „20-lecie Konstytucji RP”

Szanowni Państwo, redakcja „Zeszytów Naukowych Prawa Konstytucyjnego” (ISSN – 2299-498X) ogłasza nabór artykułów do numeru dziesiątego, którego tematem przewodnim będzie 20-lecie Konstytucji RP. ZNPK to studencko-doktoranckie czasopismo naukowe, publikowane od 2012 roku. Naszym celem jest przedstawianie poglądów studentów na zagadnienia dotyczące prawa konstytucyjnego, praw człowieka i ustrojów państwowych. Czasopismo jest wydawane w wersji elektronicznej przez […]