Publikujemy wyroki usunięte z portalu orzeczeń TK

W  oświadczeniu wysłanym do Polskiej Agencji Prasowej wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, Stanisław Biernat informuje, iż z Portalu Orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego zostały usunięte trzy wyroki Trybunału: wyrok z 9 marca 2016 r, sygn. K 47/15; wyrok z 11 sierpnia 2016 r., sygn. K 39/16; wyrok z 7 listopada 2016 r., sygn. K 44/16.

  1. wyrok z 9 marca 2016 r, sygn. K 47/15
  2. wyrok z 11 sierpnia 2016 r., sygn. K 39/16
  3. wyrok z 7 listopada 2016 r., sygn. K 44/16

KNPK Pro Publico Bono