Mens Rea im internationalen Vergleich | 21-23 VI 2017

W dniach 21-23 czerwca 2017 r. na Paris-Lodron-Universität w Salzburgu odbędzie się  polsko-niemiecko-austriackie seminarium naukowe pt. Mens Rea im internationalen Vergleich, poświęcone stronie podmiotowej w prawie karnym. Referaty wygłoszą członkowie naszego Koła, Kinga Nadzieja Gulczyńska (Besondere Formen des Vorsatzes) oraz Jacek Andrzej Szczyt (Besondere Formen der Fahrlässigkeit). Opiekunem polskiej grupy jest Pani Doktor Elżbieta Hryniewicz-Lach, adiunkt w Katedrze […]

Konstytucja USA. Teoria i praktyka

Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego „The American Law Society” oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej poświęconej problemom amerykańskiego konstytucjonalizmu – „Konstytucja USA. Teoria i praktyka”. Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja wykorzystująca […]