Mens Rea im internationalen Vergleich | 21-23 VI 2017

W dniach 21-23 czerwca 2017 r. na Paris-Lodron-Universität w Salzburgu odbędzie się  polsko-niemiecko-austriackie seminarium naukowe pt. Mens Rea im internationalen Vergleich, poświęcone stronie podmiotowej w prawie karnym. Referaty wygłoszą członkowie naszego Koła, Kinga Nadzieja Gulczyńska (Besondere Formen des Vorsatzes) oraz Jacek Andrzej Szczyt (Besondere Formen der Fahrlässigkeit).

Opiekunem polskiej grupy jest Pani Doktor Elżbieta Hryniewicz-Lach, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego WPiA UAM, zaś seminarium w Salzburgu organizował O.UNIV.-PROF. DR. Kurt SCHMOLLER.