Projekt naukowy „Badanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w okresie styczeń 2014 r. – czerwiec 2015 r.”

W roku akademickim 2014/ 2015 Koło Naukowe prowadziło projekt naukowy polegający na badaniu orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w okresie od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r. W ramach projektu analizie zostały poddane wszystkie sprawy zakończone wydaniem orzeczenia przez Trybunał we wskazanym okresie. Każdy z członków Koła opracowywał  określony zakres tematyczny, co pozwoliło na specjalizację w danej dziedzinie i bardziej precyzyjną analizę poszczególnych zagadnień prawnych. W efekcie projektu powstała monografia naukowa omawiająca najważniejsze problemy związane ze wszystkimi gałęziami prawa, które pojawiły się w orzecznictwie Trybunału w okresie stanowi±cym przedmiot badań.