Konferencja „Europeizacja życia publicznego”

20 grudnia 2014 r. w sali 1.4 Collegium Iuridicum Novum odbędzie się studencko-doktorancka konferencja „Europeizacja życia publicznego”

Program studencko-doktoranckiej konferencji naukowej – Europeizacja życia publicznego

 

11:30 Tymoteusz Mądry (MISHiS UAM) – Projekt założeń nowego prawa wodnego jako wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej

11:45 Dominik Wysocki (WNS UAM) – Polska energetyka węglowa w kontekście europejskiej regulacji prawnej

12:00 Remigiusz Chęciński (WPiA UAM) – Europeizacja polityki pieniężnej

12:15 Krzysztof Chmielewski (WPiA UAM) – Wpływ europejskich standardów traktowania więźniów na kształt przepisów polskiego prawa penitencjarnego w przedmiocie praw osób pozbawionych wolności

13:00 Justyna Świerczek (WPiA KUL) – Bezpośrednie obowiązywanie prawa UE – orzecznictwo TS

13:15 Arkadiusz Czekaj (WPiA UJ) – Zakaz prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia w świetle prawa UE

13:30 Marcin Czerwiński (WPiA UAM) – Zasada „stand still” w dyrektywie dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału jako instrument wspierania swobodnego przepływu kapitału 1

13:45 Maciej Pająk (WE UEP) – Wpływ prawa Unii Europejskiej na instytucję przepadku korzyści i przedmiotów uzyskanych z przestępstwa w polskim porządku prawnym

14:00 Anna Hnatów (WZ UEP) – Niedostateczna kapitalizacja jako przykład harmonizacji prawa polskiego z prawem UE

15:00 Sebastian Wijas (WPiA UW) – Europeizacja prawa energetycznego – wybrane zagadnienia

15:15 Maciej Pisz (WPiA UW) – Europeizacja prawa telekomunikacyjnego 15:30 Mateusz Muchel (WPiA UW) – Europeizacja prawa budowlanego

15:45 Dariusz Mańka (WPiA UW) – Europeizacja instytucji kontroli w prawie administracyjnym na przykładzie prawa rolnego