15-lecie Konstytucji RP – „Konstytucja 1997 – czy przetrwała próbę czasu?”

Publikacja pokonferencyjna

W poniższym linku znajduje się wersja elektroniczna publikacji pokonferencyjnej.
Podsumowanie Konferencji

Piętnasta rocznica uchwalenia obowiązującej konstytucji została uczczona przez ELSA Poznań oraz KNPK Pro Publico Bono zorganizowaniem ogólnopolskiej konferencji naukowej. W trwającym dwa dni wydarzeniu uczestniczyło ponad 200 osób z siedmiu ośrodków akademickich, wygłoszono ponad 30 wystąpień w VII panelach tematycznych.

Konferencje rozpoczynał panel profesorski, w którym wzięli udział: Prof. dr hab. Zdzisław Kędzia, Prof. dr hab. Leszek Wiśniewski, Prof. UWr dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, Prof.UZ dr hab. Marek Piechowiak. Natomiast podczas drugiego dnia konferencji Prof. UAM dr hab. Marek Smolak wygłosił wykład otwarty pt. „Aksjologia Konstytucji z 1997 roku a wartość państwa prawnego”

Czas: 11-12 kwietnia 2012 r.
Miejsce: Poznań, Wydział Prawa i Administracji UAM

Konferencja organizowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” pod patronatem Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM.
W 2012 roku mija 15 rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Celem Konferencji jest dyskusja czy przyjęte przed półtorej dekady rozwiązania prawnoustrojowe sprawdziły się w praktyce oraz czy, wobec zachodzących w świecie przemian, należałoby dokonać rewizji obowiązujących przepisów.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wystąpienia na konferencji powinny trwać do 10 min.
Możliwe jest przygotowanie prezentacji multimedialnej. Prosimy, aby była ona zapisana z rozszerzeniem „.ppt”. Prezentacje te muszą zostać dostarczone na godzinę przed rozpoczęciem panelu, w skład którego będzie wchodził referat.

Opłaty konferencyjne dla prelegentów w wysokości 50 zł prosimy dokonywać do 4 kwietnia 2012 r. na konto:
Grupa Lokalna ELSA Poznań, ul. św. Marcin 90, 61-809 Poznań
43 1160 2202 0000 0001 6048 8664 (Bank Millenium)
Tytuł przelewu: „15-lecie Konstytucji, Nazwisko, Skrót nazwy uczelni”
Bardzo prosimy o wpisanie tytułu przelewu wg. powyższego wzoru!

Publikacja pokonferencyjna planowana jest w numerze tematycznym Przeglądu Prawniczego UAM.
Teksty, przygotowywane zgodnie z wymogami do PP UAM (dostępne na http://elsa.poznan.pl/index.php/informacje-dla-autorow), można przesyłać do 30 kwietnia 2012 r.
Wraz z tekstem należy przesłać skan recenzji pracownika naukowego posiadającego co najmniej stopień doktora habilitowanego.

Wkrótce zostanie podany szczegółowy harmonogram Konferencji.