Działalność w roku akademickim 2011/2012

Konferencje, w których uczestniczyli członkowie KNPK Pro Publico Bono w roku akademickim 2011/2012:

 

 • 19.04.2012 r., Tarnobrzeg, „III Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych: Wyzwania XXI wieku – Przyroda, Technika, Człowiek, PWSZ im. Prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg 19.04.2012
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dobro wspólne. Teoria i praktyka”, Kraków, UJ, 20-21.04.2012
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa II ZJAZD STUDENTÓW ADMINISTRATYWISTÓW „Administracja i prawo administracyjne w kontekście ochrony praw człowieka”, Lublin, UMCS, 24-25.03.2012
 • Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka Prawa człowieka – perspektywa interdyscyplinarna, Warszawa, UW, 23-24.04.2012
 • Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Młodzież akademicka wobec wyzwań globalnych”, Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 10-11.09.2012
 • IV Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego ,,15 lat funkcjonowania Konstytucji RP w polskim porządku prawnym”, Kraków, UJ, 27-28 kwietnia 2012
 • III Kongres Kół Naukowych Prawa UAM „Różnorodność” 7.05.2012
 • 3rd International Conference of Young Scentists, Lwów, Politechnika Lwowska, 24-26.11.2011

 

Referaty wygłoszone przez członków KNPK Pro Publico Bono w roku akademickim 2011/2012:

 

 • Prawne aspekty kształtowania ładu przestrzennego;
 • Dobro wspólne jako uzasadnienie interwencjonizmu państwowego;
 • Realizacja prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w działalności Państwowej Inspekcji Pracy;
 • „Ekonomiczno-socjalne prawa człowieka – pomiędzy społecznym a rynkowym aspektem gospodarki”;
 • „Zwierzęta niebezpieczne – adekwatność regulacji prawnych do rzeczywistych zagrożeń”;
 • „Jedna czy dwie suwerenności? Suwerenność RP w stosunkach międzynarodowych a władza zwierzchnia Narodu wyrażona w art. 4 Konstytucji”
 • The educiation of prison staff and its impact on respect for humain rights;
 • Image of lawyers in polish society;
 • Podstawowe założenia instytucji referendum
 • Czy istnieje potrzeba wprowadzenia tzn. Rozdziału europejskiego do Konstytucji RP: wstęp do rozważań
 • Referendum: Kwintesencja demokracji czy dyktatura większości?
 • „Rola administracji publicznej w ochronie praw człowieka o charakterze ekologicznym”
 • Skuteczność instrumentów prawnej ochrony obszarów o szczególnej wartości przyrodniczej;
 • „Współczesne państwo demokratyczne – dobro wspólne świadomych mas, czy sposób ochrony partykularnych interesów elit?”;
 • „Konstytucyjny system ochrony praw człowieka. Wprowadzenie”
 • „Podstawy ustroju sądownictwa w Rzeczypospolitej”;
 • „Prezydencki czy parlamentarny: który system zapewnia najlepszą realizację interesów różnorodnego społeczeństwa?”