Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych” | 9 – 10 III 2019

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 9 – 10 marca 2019 r. w Zespole Pałacowo-Parkowym w Gułtowach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Współczesne wyzwania europejskich systemów konstytucyjnych” organizowana przez Zakład Prawa Konstytucyjnego we współpracy z Naszym Kołem z okazji XV-lecia jego działalności.

Pierwszego dnia Konferencji przeprowadzony zostanie Panel Ekspercki pt. „Blaski i cienie współczesnych systemów konstytucyjnych”, podczas którego będzie można wysłuchać wystąpień wybitnych polskich badaczy prawa konstytucyjnego oraz aktywnie uczestniczyć w debacie.

Ponadto, w ramach paneli dyskusyjnych uczestnicy wygłoszą swoje referaty związane z europejskimi ustrojami i stojącymi przed nimi wyzwaniami i zagrożeniami oraz przeprowadzą rozmowy dotyczące aktualnych problemów prawa konstytucyjnego w Europie. Dyskusja dotyczyć będzie również kondycji demokracji, relacji między prawem a polityką, oceny rozwiązań zastosowanych w poszczególnych europejskich systemach prawnych, poszanowania praw i wolności obywatelskich, świadomości praw i obowiązków oraz problematyki związanej z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, a także sposobem postrzegania ustawy zasadniczej przez społeczeństwo.

Ze względu na międzyobszarowy charakter wydarzenia do zgłaszania abstraktów zachęcamy przedstawicieli każdej dziedziny naukowej, a w szczególności osoby zajmujące się prawem, prawem europejskim, administracją, politologią, ekonomią, bezpieczeństwem narodowym, stosunkami międzynarodowymi, historią oraz socjologią.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo TUTAJ.