Nabór abstraktów na konferencję | Sekcja Praw Człowieka

Sekcja Praw Człowieka KN Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” ma przyjemność zaprosić na drugą edycję Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”.

Konferencja odbędzie się 10 grudnia br. w Sali Lubrańskiego Collegium Minus UAM – ul. Wieniawskiego 1, Poznań.

Celebrując coroczny Dzień Praw Człowieka (ustanowiony przez ONZ, a obchodzony 10 grudnia), pragniemy kontynuować dialog na temat rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z jej realizacją oraz ochrony praw człowieka, a także jednostkowych i systemowych przypadków ich łamania.
Konferencja ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszamy zarówno studentów/studentki i doktorantów/doktorantki prawa, jak i historii, politologii, socjologii oraz innych dziedzin nauki.

Proponowane obszary tematyczne:
⚈ Przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach.
⚈ Prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka.
⚈ Tendencje nacjonalistyczne a prawa człowieka.
⚈ Prawa człowieka w medycynie.
⚈ Prawa człowieka a nowe technologie.
⚈ Ochrona praw człowieka w różnych zakątkach świata.
⚈ Prawa osób LGBT+ jako prawa człowieka.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY:
Opłata za uczestnictwo czynne: max. 100 zł (koszt obiadu konferencyjnego, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz goszczenia ekspertów i ekspertek).
Udział bierny jest bezpłatny. Na życzenie wystawiamy zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia (wraz z podaniem, także w pliku z tekstem, imienia i nazwiska, afiliacji, roku studiów oraz numeru telefonu) na adres e-mail ppb.sekcja.praw.czlowieka@gmail.com do 18 listopada.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić 1000-1500 znaków (ze spacjami). Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– tekst wyjustowany.
Do tekstu prosimy dołączyć bibliografię.
Tekst należy zapisać w formacie PDF.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

W charakterze ekspertów i ekspertek wystąpią pracownicy i pracownice naukowe oraz działacze i działaczki w dziedzinie praw człowieka, których sylwetki przedstawimy już wkrótce.

Kontakt z organizator(k)ami: ppb.sekcja.praw.czlowieka@gmail.com