Zmarła Pani Profesor Teresa Rabska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że 7 sierpnia 2018 r. zmarła

Pani Profesor

Teresa Rabska

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

współtwórczyni dziedziny publicznego prawa gospodarczego,

wybitna przedstawicielka poznańskiej szkoły administratywistów,

redaktor naczelna „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (2003-2018).

Osoba niezwykle zasłużona dla odbudowy polskiej samorządności oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,

wychowawczyni wielu pokoleń studentów i kadry naukowej, uczona o wielkim autorytecie, człowiek wielkiej wiedzy i kultury.

 

Rodzinie Pani Profesor oraz pracownikom Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego WPiA UAM wyrazy głębokiego współczucia składają

Członkowie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego