Zmarła Pani Profesor Teresa Rabska

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 7 sierpnia 2018 r. zmarła Pani Profesor Teresa Rabska Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współtwórczyni dziedziny publicznego prawa gospodarczego, wybitna przedstawicielka poznańskiej szkoły administratywistów, redaktor naczelna „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego” (2003-2018). Osoba niezwykle zasłużona dla odbudowy polskiej samorządności oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, wychowawczyni wielu […]