Walne Zebranie | 6 III 2018

Z przyjemnością informujemy, iż na Walnym Zebraniu w dniu 6 marca 2018, wybrano nowy Zarząd Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”.

Prezesem Koła został Jędrzej Witt, a Wiceprezesem Igor Gontarz. Dodatkowo Zarząd powołał drugiego Wiceprezesa w osobie Magdaleny Dzwoniarek. Zarząd powołał także Sekretarza w osobie Bartosza Małaczka oraz Skarbnika w osobie Martyny Bąk.


W związku z zakończeniem pełnienia funkcji przez Rafała Świergiela, Kingę Gulczyńską i Jacka Szczytkę, Zarząd Koła pragnie podziękować ustępującemu Zarządowi za koordynowanie działalności Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” w roku akademickim 2017/2018 i życzy dalszych sukcesów w studenckim ruchu naukowym oraz w pracy na rzecz społeczności akademickiej.

Zarząd KNPK PPB