Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konstytucja USA – Teoria i praktyka”

Zapraszamy do zapoznania się z programem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Konstytucja USA – Teoria i praktyka”, która odbędzie się 26 września na Wydziale Prawa i Administracji UAM.

Zaproszenie do panelu eksperckiego przyjęli: dr hab. Paweł Laidler, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (b. wicedyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ); dr hab. Michał Bernaczyk (adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego); dr Joanna Górska-Szymczak LL.M. (Jej Magnificencja Rektor Kolegium Jagiellońskiego – Toruńskiej Szkoły Wyższej, ); dr Michał Urbańczyk (adiunkt w Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).