Program Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Konstytucja USA – Teoria i praktyka”

Zapraszamy do zapoznania się z programem Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Konstytucja USA – Teoria i praktyka”, która odbędzie się 26 września na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Zaproszenie do panelu eksperckiego przyjęli: dr hab. Paweł Laidler, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego (b. wicedyrektor Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, prodziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ); dr […]