Votum separatum prof. Pyziak-Szafnickiej

Dotyczy wyroku TK w sprawie zwrotu opłaty za edukację przedszkolną dzieci dla członków służby zagranicznej (Sygn. akt K 2/15).

„Chociaż 15 lutego zapadło postanowienie odmawiające uwzględnienia wniosku RPO (…), w rzeczywistości ze względu na skład Trybunału, w którym postanowienie to zostało podjęte, nie może być ono uznane za wiążące prawnie” – oceniła Pyziak-Szafnicka w swym zdaniu odrębnym.

Dodała, że w sprawie wniosku Bodnara „sędzia Cioch nie powinien oceniać zasadności wyłączenia sędziów Morawskiego i Muszyńskiego, gdyż wskazana przez RPO podstawa ich wyłączenia dotyczy także tego sędziego osobiście, a zatem w istocie sędzia Cioch orzekał we własnej sprawie”.

„Natomiast sędzia Jędrzejewski nie powinien brać udziału w rozpatrywaniu wniosku RPO, gdyż jest członkiem składu rozstrzygającego w sprawie głównej” – argumentowała.

Jak zastrzegła jej zdanie odrębne „nie zawiera stanowiska w kwestii podstaw wyłączenia sędziów Morawskiego i Muszyńskiego”. „Nie wykluczam, że prawidłowo wyznaczony skład trzech sędziów oddaliłby wniosek RPO o wyłączenie panów Morawskiego i Muszyńskiego, otwierając tym samym drogę do wydania przez TK wyroku wolnego od wad” – podkreśliła.

Źródło: TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wyrok-tk-i-zdanie-odrebne-sedzi-malgorzaty-pyziak-szafnickiej,717882.html [dostęp 24-02-2017]