Prelekcja „Czy warto sięgnąć po konstytucje innych państw?” + spotkanie rekrutacyjne

 Serdecznie zapraszamy na prelekcję, którą poprowadzi mgr Adam Marciniak, doktorant w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego. Połączyliśmy ją ze spotkaniem rekrutacyjnym do KN Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych członkostwem  Tematem prelekcji będzie wprowadzenie do komparatystyki prawniczej, czyli nauki polegającej na badaniu podobieństw i odmienności prawa poszczególnych państw. Omówimy tę dziedzinę nauki w kontekście prawa konstytucyjnego. […]