Szkolenie z metodologii monitoringu prawa

23 kwietnia 2022 roku odbyło się szkolenie z metodologii monitoringu prawa, stanowiące pierwszą część projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, którego celem jest zbadanie wybranych budynków polskich sądów pod kątem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. 

Cały projekt organizuje Fundacja Court Watch Polska. Zajmuje się ona nadzorowaniem funkcjonowania sądów, a także działalnością edukacyjną w zakresie zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. 

Szkolenie zostało zorganizowane w formie webinaru na platformie Zoom. Przeprowadził je Bartosz Pilitowski, Prezes Zarządu wyżej wymienionej fundacji. Podzielone zostało na 3 bloki:

– wprowadzenie do monitoringu prawa,

– etapy monitoringu,

– publikowanie wyników i rzecznictwo.

Monitoring prawa polega na badaniu legalności i efektywności stosowania lub stanowienia prawa. Na naszym szkoleniu skupiliśmy się na diagnozowaniu zgodności funkcjonowania określonej instytucji z normami prawnymi. Badanie przeprowadza się w oparciu o określone metody. Po jego zakończeniu sporządza się raport. W przypadku stwierdzenia jakichś uchybień podejmuje się działania na rzecz zmiany (rzecznictwo). Monitoring prawa nie ogranicza się zatem jedynie do działalności badawczej, lecz w jego zakres wchodzi również aktywne oddziaływanie na zastaną rzeczywistość. 

Nasze Koło Naukowe podczas szkolenia poznało wszystkie zagadnienia potrzebne do przeprowadzenia takiego monitoringu. Nabyta wiedza na pewno przyda się nam podczas dalszych etapów projektu „Wspólnie – Dostępnie – Sprawiedliwie”, a także w ramach innych przedsięwzięć. Dziękujemy Fundacji Court Watch Polska oraz pozostałym uczestnikom za niezwykle ciekawe i rozwijające spotkanie. 

[Michał Włodarczak]