Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”

13 maja 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono”. Spotkanie zostało przeprowadzone w sali nr 4.14. w Collegium Iuridicum Novum. Przewodniczącą zebrania była Anna Rucińska.

W trakcie zebrania dotychczasowy Prezes Koła – Jan Denka – przedstawił sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu. Następnie członkowie Koła uczestniczyli w 2 głosowaniach – w wyborach na stanowisko Prezesa, a także na stanowisko Wiceprezesa.

Niezwłocznie po zliczeniu wszystkich głosów ogłoszone zostały wyniki. Mamy zaszczyt ogłosić, że Jan Denka został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Koła. Następczynią ustępującej Wiceprezeski – Marii Dymarczyk – została natomiast Sara Urbańska.