Powtórka z prawa konstytucyjnego

Zbliża się sesja egzaminacyjna. Dla studentów nie jest to łatwy czas, więc Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poznań wraz z Kołem Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono“ przygotowało dwa spotkania na platformie MS Teams, na których odbędzie się wielka powtórka z prawa konstytucyjnego.Pierwsze spotkanie z udziałem studentów II roku odbyło się w piątek 22 stycznia. Następne […]