Seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”

11 października 2021 r. odbyło się seminarium eksperckie „Ochrona prawna cudzoziemców po kryzysie afgańskim – aktualne problemy”, organizowane w ramach współpracy Koła Naukowego z Zakładem Prawa Konstytucyjnego UAM w Poznaniu. Z powodu sytuacji epidemicznej wydarzenie zostało przeprowadzone na platformie MS Teams. Gośćmi spotkania prowadzonego przez prof. UAM dr. hab. Witolda Płowca byli prof. dr hab. […]