III OKN „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” | Nabór abstraktów

Sekcja Praw Człowieka im. Rafała Lemkina oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” mają przyjemność zaprosić do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka”.

W ciągu ostatnich dwóch edycji organizowanych pod patronatem władz naszej uczelni oraz Rzecznika Praw Obywatelskich, gościliśmy ponad stu prelegentów, ekspertów i organizatorów wydarzeń towarzyszących, takich jak Maraton Pisania Listów Amnesty International. Nasi prelegenci i eksperci reprezentowali dwadzieścia wiodących ośrodków naukowych z Polski i pięć z zagranicy, od Paryża po Szanghaj.

Wspierali nas nadto: Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Poznańskie Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Amnesty International Polska.

Konferencja odbędzie się 7 grudnia br. w sali delta Collegium Iuridicum Novum WPiA UAM – al. Niepodległości 53, Poznań.

Celebrując coroczny Dzień Praw Człowieka (ustanowiony przez ONZ, a obchodzony 10 grudnia), pragniemy kontynuować dialog na temat rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z jej realizacją oraz ochrony praw człowieka, a także jednostkowych i systemowych przypadków ich łamania.
Konferencja ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zapraszamy zarówno studentów/studentki i doktorantów/doktorantki prawa, jak i historii, politologii, socjologii oraz innych dziedzin nauki.

Proponowane obszary tematyczne:
⚈ sprawiedliwość tranzycyjna a prawa człowieka;
⚈ teoria i filozofia prawa a prawa człowieka;
⚈ praktyka prawnicza a prawa człowieka;
⚈ przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach;
⚈ prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka;
⚈ tendencje nacjonalistyczne a prawa człowieka;
⚈ prawa człowieka w medycynie;
⚈ prawa człowieka a nowe technologie;
⚈ ochrona praw człowieka w różnych zakątkach świata;
⚈ prawa mniejszości seksualnych jako prawa człowieka.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY:
Opłata za uczestnictwo czynne: max. 90 zł (opłata zawiera: koszt obiadu, przerw kawowych, materiałów konferencyjnych oraz goszczenia ekspertów i ekspertek). W przypadku wycofania się od udziału w konferencji po uiszczeniu opłaty konferencyjnej, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość braku zwrotu opłaty konferencyjnej z ważnych, uzasadnionych powodów. Informujemy, że opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania i noclegu.

Informacje dotyczące uiszczenia opłaty zostaną przesłane wraz z wynikami do osób, których abstrakty zostaną zakwalifikowane.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu wystąpienia w formularzu znajdującego się pod poniższym linkiem do dnia 20 LISTOPADA 2019 ROKU:

https://forms.gle/azNvjc6qs7bBTnTY6

Pracownicy Zakładu Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM zastrzegają sobie prawo do selekcji abstraktów. Abstrakty niespełniające wymogów, takich jak:
– autorstwo jednej osoby;
– 1000-1500 znaków (ze spacjami);
– podział bibliografii na: pozycje zwarte, pozycje artykułowe, orzecznictwo, źródła prawa i netografię;
będą odrzucane w ramach wstępnej weryfikacji formalnej.

Udział bierny jest bezpłatny. Na życzenie wystawiamy zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji proszone są o kontakt z organizator(k)ami drogą mailową: ppb@amu.edu.pl (z dopiskiem „Sekcja”).

W charakterze ekspertów i ekspertek wystąpią pracownicy i pracowniczki naukowe oraz działacze i działaczki w dziedzinie praw człowieka, których sylwetki przedstawimy już wkrótce.

W razie pytań prosimy o kontakt z organizator(k)ami drogą mailową: ppb@amu.edu.pl (z dopiskiem „Sekcja”).