Biuletyn informacyjny The V4 Human Rights Review

🔸Informujemy, że Zakład Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu wraz z Czeskim Centrum Praw Człowieka i Demokracji, Eötvös Loránd University (Węgry) i Comenius University w Bratysławie (Słowacja) uczestniczy w projekcie mającym na celu propagowanie wiedzy na temat praw człowieka, demokracji i rządów prawa w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4).

🔹W ramach tego projektu raz na kwartał będzie ukazywał się biuletyn informacyjny The V4 Human Rights Review dostępny na stronie www.v4humanrightsreview.org. Właśnie ukazał się pierwszy numer biuletynu.

🔸 W bieżącym numerze skład naszego Zakładu reprezentują:
✅ Hanna Wiczanowska „Lowering the retirement age of Supreme Court judges contrary to the European Union law” (str. 26);
✅ Julia Wojnowska-Radzińska „Polish Constitutional Tribunal limiting the scope of the prohibition of discrimination” (str. 29),
✅ Artur Pietruszka „Polish criminal code amendment: politics v. procedures” (str. 32).

🔹Zapraszamy do lektury i subskrypcji. Projekt finansowany jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.