Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania – 10 IV 2018 | Harmonogram

HARMONOGRAM

OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania

10 kwietnia 2018 r.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Iuridicum Novum –  al. Niepodległości 53, Poznań (Auditorium Maximum)

Od 08:30 Rejestracja uczestników

09:00-09:05 Otwarcie konferencji

 

PANEL I: DYSKRYMINACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 09:05-10:45

09:05-09:35 Dr Julia Wojnowska-Radzińska
(Uniwersytet im.  Adama  Mickiewicza w Poznaniu)

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w świetle standardów międzynarodowych i europejskich

09:35-09:50 Katarzyna Matura (Uniwersytet Jagielloński)

Zdolność przedsiębiorstw społecznych do absorpcji innowacji jako czynnik skutecznego zwalczania dyskryminacji osób niepełnosprawnych w obszarze zatrudnienia

09:50-10:05 Anna Skikowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Choroby dermatologiczne czynią czarnym charakterem? O dyskryminacji   w filmach

10:05-10:20 Sebastian Wichrowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dyskryminacja osób ubezwłasnowolnionych w kontekście automatyzmu pozbawiania ich czynnego prawa wyborczego

 

10:20-10:35 Dyskusja

10:35-10:50 Przerwa kawowa


PANEL II: RASIZM, KSENOFOBIA, NACJONALIZM  10:50-12:00

10:50-11:05 Michał Szylko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Urasowienie jako forma dyskryminacji

11:05-11:20 Kamil Łakomy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Negacja prawa pamięci jako przejaw dyskryminacji na tle etnicznym – analiza reakcji prawnokarnych

11:20-11:35 Beata Turek (Uniwersytet Jagielloński)

Antropologia      nacjonalizmu –   współczesna         symbolika narodowa w przestrzeni wirtualnej

11:35-11:50 Magdalena Nazimek (Uniwersytet Łódzki)

Dyskryminacja przestrzenna w tzw. procedurze uchodźczej

 

11:50-12:00 Dyskusja
12:00-12:20 Przerwa kawowa

 

PANEL III: EKSPERTKI O DYSKRYMINACJI 12:20-14:30

12:20-12:50 Dr Monika Bobako (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Rasizm. Stare i nowe formy zjawiska

12:50-13:20 Dr Jowita Wycisk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Orientacja         seksualna   jako   przemilczana       przesłanka dyskryminacji w szkołach- konsekwencje psychologiczne

13:20-13.50 Dr Aleksandra Bocheńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Oblicza dyskryminacji w świetle Kodeksu pracy

13:50-14:20 Eliza Rutynowska (Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego)

Prawo antydyskryminacyjne w dobie #metoo

 

14:20-14:30 Dyskusja
14:30-15:15 Przerwa obiadowa

PANEL IV: WYZWANIA EDUKACYJNE I PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI

15:15-16:40

15:15-15:30 Dominika Błaszak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Teatr jako sposób przeciwdziałania dyskryminacji

15:30-15:45 Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski)

Wygrać z uprzedzeniami. Gry wideo jako narzędzie walki z dyskryminacją

15:45-16:00 Jan Jęcz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

E-administracja i cyfrowe wykluczenie na przykładzie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

16:00-16:15 Maciej Irzyk, Natasza Gadowska (Uniwersytet Jagielloński)

Problem   dyskryminacji   uczniów   niewierzących    i    nieuczestniczących w lekcjach religii w ramach polskiego systemu oświaty

16:15-16:30 Przemysław Fryza (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Edukacja    włączająca     jako      narzędzie      wspomagające      szkołę w przeciwdziałaniu dyskryminacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

16:30-16:40 Dyskusja
16:40-17:00 Przerwa kawowa

 

PANEL V: OSOBY LGBT+, AGEIZM 17:00-18:40

17:00-17:15 Maciej Ferenc (Uniwersytet Warszawski)

Możliwość  wykluczenia  homoseksualnych  i  biseksualnych  mężczyzn  z oddawania krwi –krytyczne uwagi do wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Lége

17:15-17:30 Paula Olejniczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dyskryminacja osób transpłciowych w edukacji – case study

17:30-17:45 Agata Fabiańczuk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Najstarszy zawód świata w XXI w. – społeczno-prawne aspekty pracy seksualnej

17:45-18:00 Tomasz Jędrzejczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dyskryminacja osób aseksualnych

18:00-18:15 Monika Wesołowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Ageizm- bariera na rynku pracy oraz przeszkoda w drodze po lepszą jakość życia

 

18:15-18:30 Dyskusja
18:30-18:40 Zakończenie konferencji