Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania” | 10 IV 2018

Sekcja Praw Człowieka KN Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” wraz z KN Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” mają zaszczyt zaprosić na pierwszą organizowaną wspólnie ogólnopolską konferencję naukową.
Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Auditorium Maximum Collegium Iuridicum Novum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – al. Niepodległości 53, Poznań.
Stale wzrastająca w Polsce liczba przestępstw z nienawiści popycha nas do refleksji na temat tego, czym jest dyskryminacja, jak rozpoznawać jej przejawy i jak jej zapobiegać. Pragniemy pochylić się nad zachowaniami dyskryminacyjnymi jako problemem systemowym i mechanizmem wykluczenia całych grup społecznych, ze względu na m.in. płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, tożsamość płciową czy status materialny.
Proponowane obszary tematyczne:
– zakaz dyskryminacji w aktach prawa międzynarodowego,
– zakaz dyskryminacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
– dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia,
– dyskryminacja w różnych środowiskach: w pracy, w szkole, w Internecie,
– zasada równego traktowania oraz przejawy jej łamania,
– przestępstwa z nienawiści,
– mowa nienawiści,
– środki ochrony przed dyskryminacją.
UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY:
Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł (nr konta podamy wkrótce).
Udział bierny jest bezpłatny. Na życzenie wystawiamy zaświadczenia o biernym uczestnictwie w konferencji.
Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie zgłoszeń za pośrednictwem poniższego formularza do 23 MARCA:
WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU:
Długość tekstu powinna wynosić 1000-1500 znaków.
Do teksu należy dołączyć bibliografię.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
W panelu eksperckim konferencji wystąpią m.in. pracownice i pracownicy naukowi oraz działacze i działaczki w dziedzinie praw człowieka, których sylwetki przedstawimy już wkrótce.
Kontakt z organizatorami: dniantydyskryminacji.poznan@gmail.com