Seminarium studenckie „Protest jako prawo konstytucyjne”

Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” zaprasza na seminarium studenckie, którego myśl przewodnia to „Protest jako prawo konstytucyjne”. Seminarium odbędzie się w czwartek, 30 III 2017, w godzinach od 10:00 do 12:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w sali delta.

Pragniemy skupić się na rozważaniach dotyczących obywatelskiego prawa do protestu i odnaleźć konstytucyjne przesłanki dla istnienia takiego prawa. Zwrócimy uwagę na samo pojęcie protestu, a także spróbujemy nakreślić granice jego legalności, posługując się przykładami, które dostarcza społeczna rzeczywistość.

Po wygłoszeniu referatów przez prelegentów, serdecznie zapraszamy gości do wspólnej dyskusji.

Wydarzenie na Facebooku.